Vlaams Parlement stemt resolutie invoering neonatale screening

Vandaag nam het Vlaams Parlement een resolutie aan rond de invoering van neonatale screening voor mucoviscidose. Nu de stemming van de resolutie achter de rug is, hoopt de Mucovereniging dat de laatste rechte lijn naar de daadwerkelijke invoering van neonatale screening op mucoviscidose eindelijk is ingezet.

Vijf parlementsleden van verschillende partijen (Elke Van den Brandt (Groen), Caroline Croo (N-VA), Bart Van Malderen (sp.a), Cindy Franssen (CD&V) en Freya Saeys (Open VLD)) vragen via het voorstel aan de Vlaamse Regering om nog voor het einde van de bestuursperiode over te gaan tot de invoering van een screeningsprogramma voor muco. Hun voorstel kreeg een brede parlementaire steun.

De Mucovereniging is al sinds lang vragende partij voor de invoering van neonatale screening op mucoviscidose. België is namelijk één van de weinige West-Europese landen waar pasgeborenen niet systematisch gescreend worden op deze ziekte. Nochtans zorgt neonatale screening ervoor dat kinderen met muco onmiddellijk toegang krijgen tot de kwaliteitsvolle zorg die onze gespecialiseerde ziekenhuizen aanbieden. Op deze manier kan onherstelbare longschade vermeden worden en kunnen ze later optimaal genieten van gloednieuwe therapieën die muco een halt toeroepen.

Het beleidsvoorstel werd in 2010 al uitvoerig bestudeerd door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Neonatale screening voor mucoviscidose kreeg toen een positief advies. Een jaar later vroeg de Mucovereniging aan de beleidsmakers om over te gaan tot de invoering van een systematisch opsporingsbeleid voor muco a.d.h.v. een petitie. De politieke wereld bleef toen echter stilstaan.

In oktober 2016 diende de Mucovereniging een tweede petitie in bij het Vlaams Parlement om het dossier terug op de agenda te zetten. Meer dan 25.000 handtekeningen werden verzameld. De vereniging hoopt nu dat deze resolutie de laatste rechte lijn naar de implementatie van dit beleidsvoorstel inzet.

Contacteer ons
Kris Van Kerkhoven Mucovereniging
Kris Van Kerkhoven Mucovereniging
Over Mucovereniging

De Mucovereniging zet zich samen met de families, mucocentra en zorgverstrekkers in voor een beter, langer en gelukkiger leven voor alle mensen met mucoviscidose. Bij deze ziekte blokkeren abnormale dikke en taaie slijmen de ademhaling en de spijsvertering. Dit veroorzaakt longproblemen, infecties maar kan ook leiden tot suikerziekte of darmverstoppingen. In ons land zijn er meer dan 1.200 mensen met deze ongeneeslijke en erfelijke aandoening. De Mucovereniging staat kinderen, jongeren en volwassenen met muco in ons land bij in hun dagelijkse strijd tegen de ziekte. Dat doen we onder andere door mensen met muco bij te staan op sociaal, praktisch en financieel vlak maar ook via acties om het bewustzijn rond deze ziekte te doen toenemen.

Mucovereniging
Joseph Borlelaan 12, 1160 Brussel