Vastberaden astma- en mucopatiënten klaar om Vogezen te overwinnen

Veertien astma- en mucopatiënten vertrekken volgende week naar de Vogezen om deel te nemen aan Climbing for Life.

Veertien astma- en mucopatiënten vertrekken volgende week naar de Vogezen om deel te nemen aan Climbing for Life. Ze zullen er onder andere de Ballon d’Alsace en La Planche des Belles Filles trachten te overwinnen. Ze doen dit naar aanleiding van Climbing for Life, een sportevenement dat mensen niet alleen een sportieve uitdaging wil bieden, maar ook wil sensibiliseren rond en fondsenwerven voor onder andere astma en muco. Met hun deelname willen de deelnemers aantonen dat het ook met muco of astma voor hen mogelijk is om bijzondere sportieve prestaties af te leggen en dat sport een essentiële pijler is in de behandeling van astma en mucoviscidose. 

Om hun deelname aan Climbing for Life tot een goed eind te brengen, werden de astma- en mucopatiënten gedurende 6 maanden klaargestoomd onder medisch toezicht van professor Lieven Dupont (UZ Leuven) en begeleiding van  Energy Lab, dat zich ontfermt over de testen, de training en de individuele opvolging van de deelnemers. “Wat voor een gezonde persoon al een degelijke voorbereiding en vele uren training vergt, is voor astma- en mucopatiënten geen voor de hand liggende uitdaging. De deelnemers moeten immers verschillende cols beklimmen waar zelfs doorwinterde profwielrenners in de Tour de France zichzelf tegenkomen!”, aldus Energy Lab.

Toch zijn er opnieuw 14 kandidaten met astma en muco gevonden die willen bewijzen dat, mits de juiste medische en sportieve opvolging, het voor hen mogelijk is om letterlijk bergen te overwinnen. Evelien Soen (33) is één van hen: “Ik ga samen met een vriendin de tocht van 77 kilometer afleggen. Ik kijk er enorm naar uit, maar voel ook wel de nodige spanning en stress. Dankzij de conditietest en het trainingsschema dat het Energy Lab voor mij heeft opgesteld, beschik ik echter over een houvast. Daardoor ben ik toch vrij gerust dat ik de finish zal kunnen halen.”

Christine Baelus van de Astma en Allergiekoepel vzw die als patiëntenvereniging de belangen van astmatische en allergische personen verdedigt: “Climbing for Life wil sensibiliseren om personen met astma en muco bewust te maken van de belangrijke impact die sport heeft op hun aandoening op hun levenskwaliteit  en probeert de broodnodige fondsen voor verder wetenschappelijk onderzoek te werven”.

Karleen De Rijcke van de Mucovereniging: “Sporten is een essentiële pijler van de mucozorg. Als je muco hebt, is sporten en bewegen enorm belangrijk. Dankzij Climbing for Life krijgen astma- en mucopatiënten de kans om onder professionele begeleiding deze bijzondere sportieve uitdaging tot een goed einde te brengen. Hun deelname vormt bovendien een inspiratiebron voor  andere kinderen en volwassenen met muco en astma én gezonde mensen om ook aan sport te doen.“

Met de steun van de vele partners zullen deze 14 deelnemers in zo goed mogelijke conditie aan de start komen en hopelijk ook boven aan de meet verschijnen, als inspiratie voor andere muco- en astmapatiënten en als motivatie voor iedereen die misschien ooit deze diagnose zal krijgen of op een of andere manier ‘bergen’ moet verzetten.

Vice-premier Kris Peeters is peter van Climbing for Life: “Ik vind het heel belangrijk dat we de boodschap uitdragen dat iemand met astma of muco niet in zijn zetel moet blijven zitten, maar aan sport moet doen. En deze mensen die meegaan kunnen aantonen dat zij zelfs sportieve activiteiten kunnen doen die zelfs gewone mensen niet direct zullen aangaan”. Behalve Kris Peeters zal ook Lucien Van Impe, zes keer winnaar van de bolletjestrui in de Tour, op 29 augustus als peter aanwezig zijn.

Elk van onze helden heeft zijn of haar eigen verhaal, zijn of haar eigen motivatie om dit te doen maar allemaal zijn ze gebeten door eenzelfde doel, op 29 augustus het einddoel halen, samen met vele ingeschreven sympathisanten en bewijzen dat astma en muco niet het einde is.

Wil je dit project steunen? Dat kan door storting van een bedrag maar keuze op rekening IBAN BE10 0001 1928 1304 met vermelding van “Climbing for Life 2015”.

Indien je voor een interview of een artikel over Climbing for Life in contact gebracht wil worden met 1 of meerdere van onze deelnemers dan vernemen wij dit graag.

Contacteer ons
Christine Baelus Coördinator, Astma en Allergie Koepel vzw
Karleen De Rijcke Directrice, Mucovereniging
Christine Baelus Coördinator, Astma en Allergie Koepel vzw
Karleen De Rijcke Directrice, Mucovereniging
Over Mucovereniging

De Mucovereniging zet zich samen met de families, mucocentra en zorgverstrekkers in voor een beter, langer en gelukkiger leven voor alle mensen met mucoviscidose. Bij deze ziekte blokkeren abnormale dikke en taaie slijmen de ademhaling en de spijsvertering. Dit veroorzaakt longproblemen, infecties maar kan ook leiden tot suikerziekte of darmverstoppingen. In ons land zijn er meer dan 1.200 mensen met deze ongeneeslijke en erfelijke aandoening. De Mucovereniging staat kinderen, jongeren en volwassenen met muco in ons land bij in hun dagelijkse strijd tegen de ziekte. Dat doen we onder andere door mensen met muco bij te staan op sociaal, praktisch en financieel vlak maar ook via acties om het bewustzijn rond deze ziekte te doen toenemen.

Mucovereniging
Joseph Borlelaan 12, 1160 Brussel